• Slide 06

  Telekomunikační stožár

  Výška: 50 m
  Místo: Úvaly u Prahy

 • Slide 04

  Telekomunikační stožár

  Výška: 50 m
  Místo: Trenčín - Hladovka

 • Slide 05

  Telekomunikační stožár

  Výška: 45 m
  Místo: Albertamy - Potůčky

 • Slide 06

  Telekomunikační stožár

  Výška: 50 m
  Místo: Úvaly u Prahy

 • Slide 07

  Telekomunikační stožár

  Výška: 45 m
  Místo: Albertamy - Potůčky

 • Slide 08

  Telekomunikační stožár

  Výška: 50 m
  Místo: Trenčín - Hladovka

VÝSTAVBA TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ

Společnost KORAS Trade se od svého vzniku zabývá výstavbou mobilních sítí v České a Slovenské republice.

Jedná se o všechny níže uvedené činnosti.

1. AKVIZIČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

 • vytipování vhodného pozemku nebo objektu pro stavby v lokalitě vyznačené objednatelem pro vybudování základnové stanice
 • vypracování akviziční zprávy
 • zjištění majitele a projednání nájemní smlouvy se zajištěním všech legislativních věcí spojených s pronájmem či prodejem objektu
 • vypracování projektu pro stavební řízení
 • vypracování prováděcího projektu
 • zabezpečení všech potřebných povolení související s výstavbou
 • získání stavebního povolení
 • po ukončení výstavby získání povolení pro zkušební provoz
 • zabezpečení kolaudačního řízení

2. PROJEKČNÍ ČINNOST

 • dokumentace stávajícího stavu
 • návrh dispozičního řešení ZS
 • prováděcí projekt – kompletní nová stanice
 • prováděcí projekt – rozšíření stávající stanice o MW spoj
 • prováděcí projekt – rozšíření stávající stanice o technologii GSM/UMTS
 • elektro projekt
 • projekt stavebních úprav menšího rozsahu

3. REALIZAČNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

 • pozemní práce, výkopy spojené s přípravou místa pro umístění základnové stanice
 • vybudování základů pro nový stožár
 • vybudování zpevněných ploch pro umístění kontejneru
 • oplocení objektů a terénní úpravy pro uvedení okolí do původního stavu
 • úprava stávajícího objektu pro umístění základnové stanice
 • výroba a dodávka veškerých ocelových konstrukcí
 • kompletní montáž ocelových konstrukcí, stožárů a anténních nosičů
 • vybudování místností pro umístění technologie na půdách nebo střechách domů
 • úprava interiéru a exteriéru památkově chráněných budov pro umístění základnové stanice

 4. TYPY REALIZOVANÝCH ZÁKLADNOVÝCH STANIC

 • vybudování půdní místnosti pro technologii a montáž anténních nosičů na sedlové střeše
 • rekonstrukce stávající místnosti a montáž anténních nosičů na rovné střeše
 • montáž ocelových konstrukcí pro umístění BTS
 • montáž speciálních konstrukcí nebo zpevněných ploch pro umístění kontejneru
 • montáž anténních nosičů na stávající stožáry (televizní převaděče)
 • montáž nových ochozů a anténních nosičů na komíny průmyslových podniků
 • montáž anténních nosičů na vodojemy
 • montáž anténních nosičů na sila
 • úprava interiréu a exteriéru v kostelech pro umístění základnové stanice
 • vybudování nové BSC stanice