Cookie Consent by Free Privacy Policy website
 • Slide Blahutovice

  Rozhledna Blahutovice

  Výška: 28 m

 • Slide 06

  Telekomunikační stožár

  Výška: 38 m
  Místo: Úvaly u Prahy

 • Slide 04

  Telekomunikační stožár

  Výška: 50 m
  Místo: Trenčín - Hladovka

 • Slide 05

  Telekomunikační stožár

  Výška: 45 m
  Místo: Albertamy - Potůčky

 • Slide 06

  Telekomunikační stožár

  Výška: 38 m
  Místo: Úvaly u Prahy

 • Slide 07

  Telekomunikační stožár

  Výška: 45 m
  Místo: Albertamy - Potůčky

 • Slide 08

  Telekomunikační stožár

  Výška: 50 m
  Místo: Trenčín - Hladovka

 • Slide 09
 • Slide 10

Monotrubkový stožár typ KORAS M - verze ETK xx.6.5

- výška (xx) v rozsahu 20 až 50m
- návětrná plocha antén 6 m2 vč. tvarového součinitele
- větrová oblast 5
- natočení ve vrcholu max.1,0° pro zatížení dynamickým větrem podle ČSN 73 0035
Základní popis stožáru
Dřík stožáru je plnostěnný kuželový, směrem k vrcholu se plynule zužuje. Kuželový tvar dříku stožáru je vizuálně přirozenější oproti dříku , který je z trubek a zužuje se skokově. Stožár proto může být umístěn i na stanoviště, kde jsou velké nároky z hlediska ochrany rázu krajiny.
Stožár se osazuje na kotevní rošt, který bývá zabetonován do základu v předstihu. Kotevní rošt je součástí dodávky stožáru.
Plošiny, žebřík,
Na stožáru je standardně umístěna 1 plošina pro obsluhu antén.
Pro výstup na stožár je navržen žebřík bez koše s bezpečnostní SÖLL lištou.
Výroba a montáž
Konstrukce je na dílně svařovaná, na montáži šroubovaná. Dřík se vyrábí zkružováním plechů tl. 8 až 20mm. Spoje jsou přírubové se šrouby pevnostní třídy 8.8 nebo 10.9. Pro omezení účinků únavy jsou šrouby předepnuty (kontrolované utažení pomocí momentového klíče) a navíc opatřeny kontramaticí. Stožáry vyšší než 40m jsou v kombinaci ocel + ocelobeton.
Ochrana proti korozi
Pro všechny díly OK je navržena ochrana žárovým zinkováním podle ČSN EN ISO 1461. Alternativně lze těžké díly (dřík) opatřit žárovým zinkováním nástřikem (metalizací) v kombinaci s dvouvrstvým nátěrem. Spojovací materiál je žárově zinkovaný - min. 40 m.
Výstražné letecké značení
V případě požadavku na letecké výstražné značení bude stožár opatřen červeno-bílým nátěrem event. překážkovými návěstidly podle předpisu dotčených orgánů.

KORAS základové konstrukce typ věže ET - výkres ve formátu pdf (31kB)

etkxx65

ŽELEZNÉ - 30 m
KORAS ETK 30.6.5